Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

  • Táto udalosť už prebehla.

Vyhlásenie výtvarnej súťaže ČARO ZIMY pre žiakov MŠ, ZŠ, CVČ a ZUŠ

1. novembra, 2023 od 8:00 do 18. decembra, 2023 od 8:00

CIEĽ SÚŤAŽE: vzbudiť u detí a mládeže pozitívne emócie z krásneho a jedinečného obdobia, ktoré so sebou zima prináša. Prostredníctvom výtvarného prejavu môžu deti vyjadriť špecifickú
farebnosť… mráz, sneh, ľad, zimnú krajinku, teplo domova, prírodu ukrytú pod zimnou perinou aj zimné tradície. Deti môžu výtvarné práce tvoriť podľa vlastnej fantázie, ľubovoľnou technikou. Téma musí byť dodržaná.
KATEGÓRIE:
1. Kategória Materské školy: predškolské zariadenia
2. Kategória I. stupeň ZŠ: 1 až 4 ročník ZŠ
3. Kategória II. stupeň ZŠ: 5 až 9 ročník ZŠ a zodpovedajúce
ročníky 8-ročného gymnázia
4. Kategória: ZUŠ: výtvarný odbor ZUŠ
POKYNY PRE OCENENÝCH ŽIAKOV:
Práce hodnotí komisia zriadená organizátorom, ktorá posudzuje dodržanie témy a súťažných kritérií podľa jednotlivých kategórií. Na návrh komisie vyhlasovateľ súťaže ocení päť autorov z každej kategórie. Hodnotiaca komisia si vyhradzuje právo neudeliť ocenenie v príslušnej kategórii, pokiaľ tomu úroveň prác nezodpovedá. O výsledkoch súťaže budú žiaci informovaní
prostredníctvom webovej stránky a facebookovej stránky: CVČ Stonožka Senica.
Každá práca musí byť označená:
a) kategória
b) názov práce
c) meno a priezvisko autora, vek
d) trieda
e) adresa školy
f) e-mailový kontakt
g) pedagóg (meno priezvisko)
Formát prác: výkres formátu A4, A3, A2
Technika: ľubovoľná (kresba, maľba, grafika, koláž, kombinovaná
technika…)
Uzávierka súťaže: súťažné práce treba doručiť do 18. 12. 2023 poštou na adresu – Centrum voľného času Senica, Sadová 646/8, 905 01 Senica alebo osobne od 8:00-16:00 do budovy CVČ.
KONTAKT: Mgr. Veronika Všelková 0908 804 572,
CVČ SENICA – 034/651 35 39.

Podrobnosti

Začiatok:
1. novembra, 2023 od 8:00
Koniec:
18. decembra, 2023 od 8:00
Udalosť Kategória:

Organizátor

CVČ

Miesto udalosti

Centrum voľného času
Sadová 646/8
Senica, 905 01
+ Google Map
View Miesto udalosti Website
Viete o podujatí, ktoré tu chýba? Pridajte ho.