Klub 60+

Záhorská knižnica Vajanského 28, Senica, Slovensko, Slovenská republika

- pravidelné stretnutia a aktivity pre seniorov trénovanie pamäti besedy a prednášky tvorivé dielne spoločenské hry digitálna gramotnosť čitateľský klub prihlásenie v odd.beletrie 034  654 37 80

Klub Nezábudka

Záhorská knižnica Vajanského 28, Senica, Slovensko, Slovenská republika

podporná skupina duševného zdravia Pozývame vás na pravidelné stretnutia s ľuďmi, ktorí sa chcú aktívne venovať svojmu duševnému zdraviu a zotaveniu. Klub je založený na princípe Spolutvorby/ Koprodukcie. Vedú  a spoločne ho utvárajú ľudia s osobnou skúsenosťou s duševným ochorením, ich blízki, ľudia s odbornou skúsenosťou /odborníci/ ako aj všetci, ktorí sa chcú aktívne venovať […]

Zadarmo

Na kávu s primátorom

DAV kinosála Sadová 641/18, Senica

V stredu 29. mája 2024 o 17:00 môžete znova prísť podebatovať s primátorom Senice Martinom Džačovským do kinosály DAV-u o všetkom, čo vás zaujíma.

Výkup zlata a striebra

Dom kultúry Námestie oslobodenia 11/17, Senica, Slovenská republika

dom kultúry pred pokladňou kina

Rizikové správanie mládeže a prevencia

Záhorské osvetové stredisko Vajanského 19/5, Senica, Slovenská republika, Slovenská republika

Moderné trendy v kultúre 2024 (Rizikové správanie mládeže a prevencia)   Záhorské osvetové stredisko v Senici pre Vás pripravilo odborné vzdelávanie na tému – Rizikové správanie mládeže a prevencia. Interaktívne dielne s tematikou prevencie aktuálnych sociálno-patologických javov budú vedené lektorkou doc. PhDr. Mgr. Ingrid Hupkovou, PhD., ktorá je od roku 2021 členkou Výboru pre primárnu prevenciu Rady vlády SR pre duševné […]

SÚŤAŽ VO VARENÍ GULÁŠU O POHÁR PRIMÁTORA MESTA, 10. ROČNÍK

Hostinec U troch dedkú Lipová 1220/9, Senica, Slovenská republika

V sobotu 8. júna 2024 sa uskutoční jubilejný 10. ročník súťaže vo varení gulášu o pohár primátora mesta Senica. Miesto: IBV Záhrady, Hostinec "U troch dedkú" Účastnícky poplatok: 10 eur/tím Prihlášky: priamo v Hostinci "U troch dedkú" alebo na tel. 0905 395 145. 10:00 zahájenie súťaže 15:00 vyhodnotenie živá hudba

10€

Spievanky

Klub dôchodcov Továrenská, Senica

posedenie pri harmonike

Zadarmo

Jógový deň

2.Základná škola Komenského Komenského 959, Senica

2.ročník, len pre registrovaných

Martinské svetlonosenie

Mestský park Senica Mestský park, Senica, Slovenská republika

Podujatie, na ktorom si pripomíname sviatok patróna mesta sv. Martina.

Viete o podujatí, ktoré tu chýba? Pridajte ho.