Rekreačná oblasť Kunovská priehrada je od mesta vzdialená 5 km a prístupná aj po cyklotrase. Okolo priehrady sú trávnaté plochy a piesková pláž. Vodná plocha je vhodná na kúpanie, bezmotorové člnkovanie a rybolov s možnosťou zakúpenia hosťovacieho rybárskeho lístka.

Zaujímavosťou je napríklad tiež tzv. vtáčí ostrov, ktorý sa nachádza v zadnej časti vodnej nádrže a slúži ako prirodzené prostredie pre vtáky.

V letnej turistickej sezóne sú v prevádzke reštaurácia a bufet. Rekreačná oblasť ponúka tiež možnosť uby­tovania a pre cyklistov samoobslužný servisný stojan na bicykle.

Rekreačná oblasť je vybavená parkoviskami, šatňami, sociálnymi zariadeniami, lode­nicou (požičovňa lodiek a vodných šlapadiel).

Náučný chodník Senica

Kunovská priehrada pozostáva z 9 informačných panelov (nachádzajúcich sa popri cyklotrase), ktoré populárnym spôsobom prezentujú prírodné bohatstvo tejto oblasti. Zastávky sú zamerané na ochranu prírody, získanie teoretických poznatkov a prak­tických skúseností o zachovaných pôvodných biotopoch, krajinných prvkoch, divo žijúcich druhov zvierat a rastlinách popri cyklotrase a v okolí Kunovskej priehrady. Náučný chodník je zakončený detským kútikom s interaktívnymi environmentálnymi prvkami.

Nízke lanové centrum s takmer 50-metrovou sústavou lanových preká­žok je situované hneď na začiatku rekreačnej zóny za parkoviskom v trávnatej ploche medzi vodnou hladinou a cestou. Funguje ako prekážková dráha s náučným charakterom a pre najmenšie deti je tam mravenisko s priemerom 13 m, s preliezacím tunelom a veľkými drevenými maketami mravcov.

Kunovská priehrada je dobrým východzím bodom pre turistické a cykloturi­stické výlety do okolitého regiónu, ktorý ponúka široké spektrum cieľov (Habánsky dvor v Sobotišti, zrúcanina hradu Branč či pohorie Biele Karpaty).

Tip pre návštevníkov.