Top v Senici

TOP SE

Múzeum Senica

Mestské múzeum Seni­ca je výnimočným a odvážnym projektom, akých nie je medzi múzeami na Slovensku...

Centrum mesta Senica

Hlavnou dominantou námestia v Senici je Rímskokatolícky farský kostol Panny Márie. Pôvodne evanjelický kostol dal v...

Záhorská galéria J. Mudrocha v Senici

Neskorobarokový kaštieľ bol vybudovaný v roku 1760. Dvojpodlažná, trojtaktová budova symetrickej baro­kovej dispozície s manzardovou...

Letisko Senica

Letisko Senica je neverejným vnútroštátnym letiskom. Letisko je vyu­žívané na súkromné lety, športové lety, výučbu...

Rozhľadna Kunov

V 18. storočí boli kunovské vinhorady na vr­chole slávy a tvorili významnú časť obživy obyvateľstva...

Kunovská zvonica a Stará ľadovňa

Zvonica v Kunove – Obecná zvonica bola postavená v roku 1860, krátko nato k nej...

Kunovská priehrada

Rekreačná oblasť Kunovská priehrada je od mesta vzdialená 5 km a prístupná aj po cyklotrase...

Škodáčkov mlyn v Čáčove

Je jediná zachovaná technická pamiat­ka v meste Senica, ktorá je zachovaná vďaka práci dobrovoľníkov. Trojpodlažný...

No post found