Škodáčkov mlyn v Čáčove

Je jediná zachovaná technická pamiat­ka v meste Senica, ktorá je zachovaná vďaka práci dobrovoľníkov. Trojpodlažný valcový mlyn z 40. rokov 20. storočia sa podarilo zachrániť spolu s väčšinou jeho technického zázemia a v jeho interiéry je umiestnená stála expozícia „Mlyny a mly­nárske remeslo na území dnešnej Senice“ a „História Čáčova“.

Mlyn je návštevníkom prístupný od aprí­la do októbra na požiadanie. Okrem in­dividuálnych prehliadok sa tu koná pre širokú verejnosť veľkonočné otváranie mlyna a slávnostné hodové otvorenie, kedy je mlyn otvorený po celý deň. Vý­stavné exponáty sa v priestoroch po­stupne dopĺňajú alebo obmieňajú podľa aktuálnej témy a aktuálnych možností.

mlyn@cacov.sk

Návštevu treba hlásiť vopred.