Múzeum Ladislava Novomeského – DAV

V strede krásneho senické­ho parku sa nachádza novozrekonštruova­ná budova DAV, ktorá v minulosti slúžila ako Múzeum Ladislava Novomeského. Ponúka návštevníkom rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. Počas bežných dní si v tomto jedi­nečnom priestore môžete vychutnať výbor­nú kávu a koláčik v kaviarni Park Caffé.