Centrum mesta Senica

Hlavnou dominantou námestia v Senici je Rímskokatolícky farský kostol Panny Márie. Pôvodne evanjelický kostol dal v roku 1631 postaviť Ľudovít Nyáry, majiteľ hradu Branč. Hneď vedľa kostola sa nachádza Kaplnka sv. Anny, ktorá je gotická sakrálna stavba zo začiatku 15. storočia a je záro­veň najstaršia dochovaná stavba v meste. Oltár z 18. storočia je z dvoch častí, ktorý spája príbeh Nového zákona s príbehom Sv. Jána Nepomuckého. Pod kaplnkou je umiestená krypta. Okrem iných sa v roku 1551 stala miestom posledného odpočinku Františka Nyáriho, majiteľa brančského panstva. Kaplnka bola pravdepodobne poh­rebnou kaplnkou a krypta slúžila ako kostnica.

Priamo na námestí sa tiež nachádza Mestské kultúrne stredisko, ktoré ročne organizuje okolo dvesto podujatí zameraných na všetky vekové kategórie. Turisti tu tiež nájdu informačnú kanceláriu mesta kde sa môžu dozvedieť o Senici viaceré zaujímavosti, zakúpiť si suveníry alebo si zobrať informačné publikácie.