Záhorská galéria J. Mudrocha v Senici

Neskorobarokový kaštieľ bol vybudovaný v roku 1760. Dvojpodlažná, trojtaktová budova symetrickej baro­kovej dispozície s manzardovou strechou, výrazným vstupným portálom a veľkou stĺpovou dvoranou je umiestnená v areáli parku, ktorý bol pôvodne rozsiahlejší a vy­sadený vzácnymi drevinami.

Kaštieľ obnovili a zrekonštruovali v se­demdesiatych rokoch 20. storočia. Od roku 1984 v ňom sídli Záhorská galéria Jána Mudrocha, ktorá dokumentuje vývoj a súčasnosť výtvarného umenia záhorské­ho regiónu.

Od roku 2002 prešla do zriaďovateľskej pôsobvnosti Trnavského samosprávneho kraja a od roku 2011 nesie aktuálny názov – Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici.

www.zgjm.sk