Mohyla Milana Rastislava Štefánika na Bradle

Úlohou každého jed­ného Slováka je aspoň raz za život navštíviť posledné miesto odpočinku Milana Ras­tislava Štefánika a jeho Mohylu na Bradle – symbol slobody.

Návštevníkov očaria krásne výhľady do okolia a tiež moderné informačné centrum- Infobod Bradlo, kto­ré ponúka audio-vizuálnu prezentáciu života M. R. Štefánika a netradičné zážitkové vzdelávanie s historickými súvislosťami napríklad bádateľskú výpravu za Štefáni­kom.