Múzeum habánov v Sobotišti

Múzeum habánov v Sobotišti sa nachádza v pamiatkovej zóne Habánsky dvor, v zrekon­štruovanom objekte – habánsky mlyn. Patrí k najvýznamnejším habánskym pamiatkam na Slovensku. Expozícia múzea Vás zoznámi s históriou vzniku novokrstencov, ich pô­sobením na Morave, juhozápadnom Slo­vensku, prenasledovaním a migráciou do ďalších krajín sveta až po súčasný život hutteritských komunít.

www.muzeumhabanov.sk