Relaxačná dielnička pre dospelých

Záhorská knižnica Vajanského 28, Senica, Slovensko, Slovenská republika

– vystrihujeme stromy života s ukrajinskou umelkyňou Tanyou Kyianytsiou

Viete o podujatí, ktoré tu chýba? Pridajte ho.