Šranecké piesky

Šranecké piesky je chránený areál v správe štátnej ochrany prí­rody Záhorie. Je súčasťou CHKO Záhorie. Na území areálu platí 3. stupeň ochrany.